| טדליק | גולדולינס | ראשם בעננים | צור קשר
E.T. Doolin

01_i don't want what i need
02_watcha waitin' for
03_dreaming
04_jane
05_a lie
06_traveler
07_why do you remind me of someone
08_down, down
09_come on, hannah
10_waiting for the night